Фирмена култура

Enterprise purpose

Предназначение на предприятието:Фокусирайте се върху изживяването на клиентите, създайте звездна марка и бъдете доставчик на услуги, на когото клиентите имат доверие!

Мисия на предприятието:Непрекъснато създавайте и се стремите да подобрявате качеството на продуктите от гъба!

Визия на компанията:за да направим света по-чист, по-здрав и красив!

Стойност на марката:фокус, почтеност, споделяне, печеливша!

Бизнес философия:иновации, подобрения, обслужване и стабилност!

Концепция за талант:имат както способности, така и политическа почтеност, еклектични, използват най-добре своите таланти!

Концепция на услугата:базирани на услуги, оцелявайте с качество и търсете развитие на науката!

Концепция за качество:Пазарът е морето, качеството е корабът, а качеството е платното!

Business philosophy
Company culture

Фирмена култура:Заедно, помагайки си, единство и приятелство!

Слоган на фирмата: Днес смятам компанията за мой дом;утре компанията ще се гордее с мен!

Дългосрочна цел:за постигане на голям успех, честност и просперитет!