Проверка на качеството

Product testing

Тестване на продукта

Отнася се до тестване на продукти от машини и оборудване, след като са произведени, за да отговарят на стандартите на клиента.

Контрол на качеството

Отнася се за продукта в крайния продукт, преди доставката на окончателната проверка, квалифицираните продукти могат да бъдат изпратени.

Quality Control
Inspection Declaration

Декларация за проверка

ОТНАСЯ ДО КРАЙНАТА СЛУЧАЙНА проверка на продукта, преди да бъде изпратен на митницата и само ако отговаря на стандарта за износ, може да бъде освободен.